กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เช็กเลย

เช็กเงื่อนไข กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน

กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เช็กเลย

เศรษฐกิจ เพจเฟซบุ๊ก ธ.ก.ส. โพสต์ข้อความระบุ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย “สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์” วงเงินสูงสุด 500,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ที่มีสิทธิขอสินเชื่อจะต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ สำหรับรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขของสินเชื่อดังกล่าว ล่าสุดได้พบข้อมูลจากเว็บไซต์ ธ.ก.ส. โดยระบุไว้ดังนี้ สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) วัตถุประสงค์ สินเชื่ออเนกประสงค์ ระยะเวลาชำระคืน ชำระหนี้เป็นรายเดือน ยอดชำระเท่ากันทุกเดือนชำระหนี้สูงสุด 60 งวด ประเภทของการผ่อนชำระ ชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือ เท่ากับทุกงวด หลักการผ่อนชำระ การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงตามสัญญา (MRR+3) หลักประกันเงินกู้ บุคคลที่สังกัดหน่วยงานเดียวกับผู้กู้ 2 คน ค้ำประกัน อสังหาริมทรัพย์ ข่าวเศรษฐกิจ สลากออมทรัพย์ หรือเงินฝากของธนาคาร เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) น้อยกว่า 30,000 บาท กูได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้รวม รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) ตั้งแต่ 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ราคาปาล์มน้ำมันกลับสู่ปกติ โรงสกัดเดินเครื่องเต็มสูบลานเทรับซื้อแล้ว