สัตว์เลี้ยง05102

ทีมนักวิจัยนานาชาติ ได้ศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยง05102

สัตว์เลี้ยง เมื่อประมาณ 66 ล้านปีก่อน ไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนบกได้สูญพันธุ์ไปหลังจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกครั้งใหญ่ตรงบริเวณที่เป็นอ่าวเม็กซิโกในปัจจุบัน สัตว์เลี้ยง ตามทฤษฎีที่เชื่อกัน แต่สิ่งที่นักวิจัยสงสัยก็คือหลังจากไดโนเสาร์ถูกกวาดล้างไป สิ่งมีชีวิตอื่นๆ สัตว์เลี้ยง เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร ซึ่งมีการวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ 210 ล้านปีก่อน

เมื่อเร็วๆนี้ สัตว์เลี้ยง ทีมวิจัยจากอังกฤษ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เผยว่าจากการศึกษาวิจัยซากฟอสซิลของสัตว์ตัวหนึ่งที่ชื่อ Pantolambda bathmo don สัตว์เลี้ยง เป็นสมาชิกของกลุ่ม pantodonts ซึ่ง Pantolambda bathmodon มีลักษณะคล้ายสุกร มีชีวิตอยู่ประมาณ 62 ล้านปีก่อน สัตว์เลี้ยง นับเป็นเวลาเพียง 4 ปีหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ผลการวิจัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสัตว์ชนิดดังกล่าวได้ เช่น อายุในครรภ์ สิ่งที่สัตว์กินตลอดช่วงชีวิต และอายุขัยของสัตว์ชนิดนี้