บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน 8 ล้านคน ต้องแก้ไขด้วยวิธีอุทธรณ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน 8 ล้านคน ต้องแก้ไขด้วยวิธีอุทธรณ์ สามารถยื่นขอได้ 2 ช่องทาง ตรวจสอบขั้นตอนดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน 8 ล้านคน ต้องแก้ไขด้วยวิธีอุทธรณ์

ข่าว ชัดเจนแล้วว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน 8 ล้านคน เรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ออกมาเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติ เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรกจำนวน 14.5 ล้านราย ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนเมษายน 2566 สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ข่าวเศรษฐศาสตร์ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 ล้านราย ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 14.5 ล้านราย นั่นหมายความว่า 8 ล้านราย ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 8 ล้านราย กระทรวงการคลัง ให้ยื่นอุทธรณ์ได้ตามเงื่อนไขที่ กระทรวงการคลัง กำหนด สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 2 ช่องทาง ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง