เด็ก

มีลักษณะอาการอะไรที่บิดามารดาดูลูกได้บ้างว่า บางทีอาจกำลังเสี่ยงสภาวะวัยรุ่นก่อนวัยได้ แล้วสภาวะนี้อันตรายต่อเด็กอย่างไรบ้าง

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.วิชิต สุพรศิลปชัย หมอข้างกุมารเวชศาสตร์ โรงหมอจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภาวะวัยรุ่นก่อนวัยเป็นสภาวะที่เด็กมีการเปลี่ยนทางร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่เร็วกว่าธรรมดา เจอในเด็กผู้หญิงมากยิ่งกว่าเด็กผู้ชาย 10 เท่า

อันตรายของสภาวะวัยรุ่นก่อนวัย
ข้อมูลที่ได้รับมาจากโรงหมอสิหมอ กล่าวว่า ผลกระทบของภาวการณ์วัยรุ่นก่อนวัย มีดังนี้

มีการเชื่อมปิดของกระดูกเร็วไป ทำให้หยุดสูงเร็ว ความสูงในที่สุดเตี้ยกว่าสมรรถนะทางพันธุกรรม
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพจิตใจ เด็กชอบอายเพื่อนพ้อง เกิดภาวะเศร้าหมอง ถูกเพื่อนพ้องล้อ
วุฒิภาวะที่ยังไม่พร้อมอาจส่งผลให้คนเจ็บไม่อาจจะดูแลตนเองได้ทั้งยังเรื่องความสะอาดและก็ความปลอดภัย
ลักษณะพื้นฐานของสภาวะวัยรุ่นก่อนวัย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.วิชิต กำหนดถึงลักษณะพื้นฐานของภาวการณ์วัยรุ่นก่อนวัย ทั้งยังชายแล้วหญิงเอาไว้ ดังต่อไปนี้

เด็ก

เด็กสาว มีโตเต้านมหรือเต้านมขึ้นก่อนอายุ ปี
เด็กผู้ชาย มีอัณฑะขนาดใหญ่ก่อนอายุ ปี
เด็กสาว มีเมนส์ก่อนอายุ ปีครึ่ง
มีขนงอกรอบๆของลับ จั๊กกะแร้ มีสิว มีกลิ่นเต่า เด็กผู้ชายมีเสียงแตกร่วมด้วย
ความสูงมากขึ้นอย่างเร็ว

กรรมวิธีการวิเคราะห์ของหมอ
เอกซเรย์กระดูก เพื่อมองอายุของกระดูก
ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย
การตรวจอัลตราซาวนด์ สำหรับเด็กผู้หญิง เพื่อวัดขนาดแล้วก็มองรูปแบบของมดลูกรวมทั้งรังไข่
การตรวจคลื่นสนามไฟฟ้า (MRI) เพื่อใส่ความไม่ปกติในสมอง
ด้วยเหตุนั้น บิดามารดารวมทั้งผู้ดูแลควรจะหมั่นพินิจการเติบโต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายลูกหลานอย่างใกล้ชิด ถ้าหากเจอความแตกต่างจากปกติ ควรจะรีบเจอกุมารแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา เพื่อลูกหลานเติบโตได้อย่างธรรมดาสุขเหมาะสมกับวัย