สถาบันประสาทวิทยายกระดับเทคโนฯช่วยผู้ป่วย

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยหลังการจัดงาน “Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์”

สถาบันประสาทวิทยายกระดับเทคโนฯช่วยผู้ป่วย

เทคโนโลยี ว่า สถาบันประสาทวิทยาได้พัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพการรักษาและการบริการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการ เช่น SMART OPD โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน NIT PLUS เพื่อให้ผู้ป่วยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา รวมทั้งชำระเงิน ซึ่งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย และแอปพลิเคชันสำหรับการปรึกษาแพทย์ทางไกล หรือ DMS Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ รับยาเป็นประจำสามารถใช้แอปฯนี้ เพื่อปรึกษาแพทย์ทางไกลโดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ หรือ Moblie Stroke Unit เป็นรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทันเวลา ลดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างได้ผล เป็นต้นด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันให้การดูแลผู้ป่วยนอกปีละ 2 แสนคน ผู้ป่วยในปีละ 8,000 คน การนำแอปพลิเคชันมาช่วย เช่น ระบบแพทย์ ทางไกลทำให้ลดความแออัดของโรงพยาบาลได้ร้อยละ 20 ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย ได้รับความพึงพอใจระดับดีมากถึงร้อยละ 98 สถาบันตั้งเป้าที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ ข่าวเทคโนโลยี ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันประสาทวิทยาเพื่อเป็นสถาบันการแพทย์แห่งชาติระดับคุณภาพสากล ทันสมัย เชี่ยวชาญ ขั้นสูงด้านโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป.

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : มหาอำนาจด้านเทคโนโลยี