สมศ. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเข้มวิชาการ-เทคโนโลยี

ดร.นันทา หงวนตัด เกลื่อนกลาด.ผู้อำนวยการที่ทำการการันตีมาตรฐานและก็ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ (สมศาสตราจารย์) กล่าวมาว่า สมศาสตราจารย์เดินหน้ายกฐานะมาตรฐานผู้ประเมินข้างนอกเพื่อสร้างความแน่ใจให้กับโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ

เทคโนโลยี โดยปรับแก้แล้วก็อบรมผู้ประเมินข้างนอกเกี่ยวกับความประพฤติงานของผู้ประเมินภายนอกใน 3 หน้าที่หน้าที่หลัก ดังเช่นว่า 1.ทางด้านวิชาการ โดยผู้ประเมินด้านนอกจะต้องมีวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการประเมิน สามารถทำการประเมินรวมถึงสะท้อนผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของสถานที่เรียนด้วยความถูกต้องชัดเจน ถูกต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฏเกณฑ์การวัดที่ สมศ.จ.เจาะจง และสามารถให้คำแนะนำเป็นรายสถานศึกษา ที่ให้กับสถานที่เรียนนำไปปฏิบัติได้จริงดร.นันทากล่าวต่อว่า 2.ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งผู้ประเมินข้างนอกควรจะมีความสามารถการใช้เทคโนโลยีที่ดี ปรับนิสัยให้ทันกับการเคลื่อนไหวตามตอน และจากนั้นก็ใส่รับกับแนวทางของ สมศ.จ. สำหรับเพื่อการขับไปสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ระบบจัดเก็บรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) การพัฒนาระบบ Mobile Application (ONESQA-V) อื่นๆอีกมากมาย

สมศ. พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเข้มวิชาการ-เทคโนโลยี

ซึ่งได้ปรับปรุงระบบไอทีเพื่อช่วยเหลือการคาดคะเนในทุกขั้นตอน เป็นต้นว่า ระบบไอทีเพื่อการคาดการณ์ประสิทธิภาพด้านนอก (AQA)

เทคโนโลยี แล้วหลังจากนั้นก็ 3. ผู้ประเมินภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ของ สมศ.จ. ในระหว่างความประพฤติงาน ข่าวเทคโนโลยี ด้วยแนวทางปฏิบัติภารกิจเป็นกระจกสะท้อนความสามารถการจัดการเล่าเรียนและเป็นผู้สละข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาอย่างเที่ยงตรงตรงประเด็น ภายใต้ “ความเป็นมิตรแท้” แล้วก็ “ไม่สร้างหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับสถานที่เรียน” เนื่องจากผู้ประเมินภายนอกถือว่าเป็นผู้แทน สมศ.จ.

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สถาบันประสาทวิทยายกระดับเทคโนฯช่วยผู้ป่วย