อ.ต.ก. ทวงหนี้เกาหลีเหนือ 689 ล้าน หลังพาณิชย์ ตีมึนตั้งแต่ปี 36

อ.ต.ก. มึนตึ๊บ แบกหนี้ขายข้าวเกาหลีเหนือ กว่า 689 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2536 ยาว 30 ปี แถมมีหนี้ตามนโยบายการเมือง กว่า 1.9 หมื่นล้าน วอนกระทรวงพาณิชย์ ช่วยทำแพ็จเกจหนี้ เสนอครม.ตีหนี้สูญ ก่อนตีปีกทำแผนการตลาดดึงสินค้าเกษตรจำหน่ายทำกำไร

ข่าว นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรก ร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อ.ต.ก. ยังมีหนี้สินทางบัญชี 11,932.17 ล้านบาท ลดลงกว่า 18% หรือลดลง 2,585.94 ล้านบาทจากภาระหนี้สินทั้งหมด ในปี 2564 ที่มีประมาณ 14,518.11 ล้านบาท อ.ต.ก. ทวงหนี้เกาหลีเหนือ 689 ล้าน หลังพาณิชย์ ตีมึนตั้งแต่ปี 36อ.ต.ก. ทวงหนี้เกาหลีเหนือ 689 ล้าน หลังพาณิชย์ ตีมึนตั้งแต่ปี 36อ.ต.ก. ทวงหนี้เกาหลีเหนือ 689 ล้าน หลังพาณิชย์ ตีมึนตั้งแต่ปี 36 ทั้งนี้หนี้สินส่วนใหญ่ เกิดจากการดำเนินโครงการรัฐบาล และนโยบายการเมือง ที่ดำเนินการจบไปแล้วแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณคืนให้กับ อ.ต.ก. ในขณะที่หลักฐานต่างๆสูญหายไปแล้ว ทำให้อ.ต.ก. ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ แต่ในจำนวนนี้ มีหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)817.31 ล้านบาท หนี้จากกองคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 37.7 ล้านบาท หนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 396.95 ล้านบาทและหนี้ขายข้าวจากเกาหลีเหนือ 684.56 ล้านบาท เมื่อตนเองเข้ามาทำงานในอ.ต.ก. 2 ปีเศษ ได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดระบบบัญชีใหม่หมด เพื่อเตรียมดำเนินการทำแพ็คเกจหนี้สินจากนโยบายรัฐ เข้าสู่การิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดำเนินการตัดหนี้สูญ และปิดบัญชี

อ.ต.ก. ทวงหนี้เกาหลีเหนือ 689 ล้าน หลังพาณิชย์ ตีมึนตั้งแต่ปี 36

ซึ่งการดำเนินการเพื่อปิดบัญชีหนี้สินต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ หากทุกหน่วงงานไม่ร่วมกันดำเนินการ อ.ต.ก.ก็ไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพังได้

“ ผมอยากเห็นอ.ต.ก.เป็นตลาดเพื่อเกษตรกรจริงๆ ทำการค้าขายสินค้าเกษตร ซึ่งศักยภาพของ อ.ต.ก. สามารถทำได้ แต่ติดอยู่กรณียังมีหนี้ค้างอยู่มากเกินไป อีกทั้งเป็นหนี้ที่พัวพันกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่สามารถแจ้งดำเนินคดีได้ กรณีหนี้เกาหลีเหนือ อ.ต.ก. กู้เงินจาก คชก.เพื่อซื้อข้าวจากเกษตรกรไปส่งมอบ เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงินค่าข้าวผ่านกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้รับคำตอบว่า เก็บเงินจากเกาหลีเหนือไม่ได้ หนี้สินที่เกิดจากเงินกู้จึงอยู่ในบัญชีของอ.ต.ก.เป็นภาระที่ต้องกระเต็งกันไป เดินหน้าลำบากเพราะหนี้สินรุงรัง” อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของอ.ต.ก.ปี 2565 มีรายได้จากการดำเนินงานประมาณ 1,240.72 ล้านบาท ลดลง 13.7% จากปี 2564 ที่มีรายได้ 1,437.31 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการช่วยเหลือร้านเช่าในอ.ต.ก.ที่ยังประสบปัญหา ข่าวเศรษฐกิจ จากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีลูกค้าน้อยรายได้ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่าย แต่ภาระค่าเช่าที่ดินจากการรถไฟ ที่ทาง อ.ต.ก.ได้เจรจาขอลดค่าเช่ามาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 แต่ไม่การรถไฟไม่ได้ลดค่าเช่าให้ ทำให้รายได้ลดแต่รายจ่ายคงเดิม