Trends อุตสาหกรรมดิจิทัล ในปี 2023

ปี 2022 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปต้องถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ขณะที่ Trends อุตสาหกรรมดิจิทัล ในปี 2023 จะเป็นอย่างไร ต้องติดตาม

ธุรกิจ ในปี 2020-2021 ที่ผ่านมา เราจะได้เห็นการเพิ่มอัตราเร่งของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อันเนื่องมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้จำนวนผู้ใช้งานสินค้าและบริการดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดและการถูกทดแทนของสินค้าและบริการในยุคก่อนดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่มากับยุคดิจิทัล อย่างที่มิอาจจะหวนคืนกลับไปสู่ความปกติเดิมในยุคก่อนโควิดแล้ว และในปี 2022 Digital Transformation ก็ยังคงดำรงวิถี (Trajectory) ของการเติบโตอย่างสืบเนื่อง และได้ถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และยังได้มีเข้ามาลงทุนจริงของธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ในมูลค่าที่อยู่ในหลักแสนล้านบาท จึงเป็นที่คาดหวังได้ถึง Trajectory ที่จะดำรงอย่างสืบเนื่องต่อไปในปี 2023 โดยมี Trends ที่ควรจะติดตามดังนี้+ การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax กับ ESOP, Convertible Debt และ Crowd Funding สำหรับ Startup ที่มีการประกาศใหม่หรือแก้ไขระเบียบใหม่ในปี 2022 นี้ ทำให้กฎกติกาที่เกี่ยวกับการลงทุนใน Startup ของประเทศ มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านมากขึ้น มีโอกาสที่จะส่งผลสู่การเพิ่มจำนวนของ Startup และการลงทุนใน Startup ของไทย ในปี 2023 ที่จะถึงนี้ต่อไป และที่สำคัญ จะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับ Startup ที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคนไทย และไม่อยากย้ายไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ ตามคำขอของนักลงทุนต่างชาติ + การกำหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง และหรือเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก อาทิ ภาษีเงินได้ 17 % ที่ประกาศใหม่ใน ปี 2022 มีโอกาสที่จะส่งผลสู่การเพิ่มจำนวนของ ชาวต่างชาติที่มีทักษะที่ประเทศไทยขาดแคลน อาทิ โปรแกรมเมอร์ รวมทั้งเงินลงทุนของชาวต่างชาติ ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการแก้ไขกติกาเพิ่มเติม หากจะสามารถดึงดูด Digital Nomad ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งก็ต้องติดตามในปีหน้านี้ต่อไปอีกเช่นกัน

Trends อุตสาหกรรมดิจิทัล ในปี 2023

การแจก Laptop เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน 1.6 ล้านเครื่อง ตามมติ ครม. ในปี 2022 มีโอกาสที่จะตั้งงบประมาณสำเร็จในปี 2023

และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการพัฒนากำลังคนในทักษะด้านดิจิทัล ที่เริ่มต้นจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวธุรกิจ และเป็นการนำร่องสำหรับการแจกอุปกรณ์ในการเข้าถึงดิจิทัลต่อไป ใน Scale ที่ใหญ่ขึ้น ตามแนวทางที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ทำมานานแล้ว + ความตื่นตัวในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สืบเนื่องจากการที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในในปี 2022 นี้ และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งการเกิดขึ้นของสายอาชีพใหม่ Data Protection Officer ที่กฎหมายบังคับให้ธุรกิจต้องมี รวมทั้งบริการที่ช่วยเหลือให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้ + การเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องของธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ในอย่างน้อยหลักหมื่นล้านบาท อาทิ ธุรกิจ Hyperscaler ภายหลังจากที่ Amazon ได้เข้ามาลงทุนในหลักแสนล้านบาทแล้ว และควรติดตามข่าวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ ของการที่ Apple จะย้ายมาสร้างฐานการผลิต Macbook Pro ในประเทศไทย ที่จะส่งผลสู่การพัฒนาของ Ecosystem ในธุรกิจดิจิทัลของประเทศ+ การให้ความสำคัญกับ Soft Power ของประเทศ ในปี 2022 นี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอยู่หลายคณะ ซึ่งมีโอกาสที่นำไปสู่การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2023 นี้ ในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากการดำเนินการที่ผ่านมาในอดีตนอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวของ Apple AR Glasses ที่คาดคะเนกันว่าจะเกิดขึ้นในปี 2023 นี้ ซึ่งหากเป็นความจริง และ Apple AR Glasses ประสบความสำเร็จ ก็เป็นโอกาสที่นำไปสู่การพัฒนา Ecosystem ใหม่สำหรับบริการบน AR เหมือนกับที่ iPhone ได้นำไปสู่การพัฒนา​ Ecosystem ของ App บน Smartphoneอย่างไรก็ตาม Apple Watch​ ซึ่งเป็น Product ก่อนหน้านี้ของ Apple ก็ไม่ได้สร้าง Ecosystem ที่ใหญ่เหมือนกับ iPhone จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป